Vereffening nalatenschappen

Erft u een nalatenschap met schulden? Laat u dan goed informeren om niet met uw privévermogen aansprakelijk gesteld te worden voor de schulden van de erfenis.

Als erfgenaam dient u de nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Indien u er voor kiest om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden, heeft u de verplichting om de nalatenschap te vereffenen.

Beneficiaire aanvaarding nalatenschap
Indien de erfenis meer schulden bevat dan baten, kunnen erfgenamen kiezen om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dit voorkomt dat erfgenamen aansprakelijk gesteld kunnen worden met hun privévermogen voor de schulden in het nalatenschap. Na beneficiaire aanvaarding van de erfenis, moet de nalatenschap volgens de wet vereffend worden. De erfgenaam wordt automatisch de vereffenaar en dient zorg te dragen voor de vereffening van de nagelaten schulden, voor zover de baten van de erfenis dit toelaten.

Verwerping nalatenschap
Een andere keuze bij een erfenis met meer schulden dan baten is om de nalatenschap te verwerpen. In dit geval wordt de erfgenaam nooit geacht erfgenaam te zijn geweest. Daardoor kunnen schuldeisers hem nooit aansprakelijk stellen voor de schulden in de nalatenschap. Echter zodra de erfenis verworpen is, kan hij ook geen aanspraak meer maken op de bezittingen van de erfenis. Door de erfenis te verwerpen, zal de erfenis over gaan op de kinderen van de erfgenaam. Zij kunnen op hun beurt de erfenis weer verwerpen. In het geval van minderjarige kinderen zal een kantonrechter hier toestemming voor moeten geven.

Laat u goed inlichten voordat u een keuze maakt.
Zodra u de nalatenschap hebt aanvaard, kunt u deze niet meer verwerpen. Zelfs het leeghalen van de woning van de overledene, kan als daad van aanvaarding worden gezien. Ook bij verwerping dient u zich goed te laten informeren. U kunt dan nooit meer aanspraak maken op de bezittingen in de nalatenschap.

Wilt u meer informatie over het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap met schulden?
Neem contact met ons op, wij adviseren u graag. U kunt vragen naar Bert Vegter of Joyce Nieland. Of vraag meteen (vrijblijvend) een offerte aan.