Bedrijf en vereniging

Bedrijven en vereninging de Poel Notaris

Gaat u een bedrijf, stichting of vereniging starten? Dan is het belangrijk dat u de juiste keuzes maakt. Notariaat De Poel adviseert en begeleid u bij het maken van deze beslissingen.

Er zijn vele rechtsvormen waaruit u kunt kiezen. De verschillen tussen de rechtsvormen hangen vooral af van het aantal eigenaren, zeggenschap, de ondernemersrisico’s en fiscale voordelen. Ook tussen een vereniging en stichting zijn verschillen, deze hebben met name te maken met de activiteiten die de organisatie gaat doen.

Ondernemingsvorm
Wij adviseren u graag over de juiste ondernemingsvorm voor uw situatie. Een belangrijk verschil bij rechtsvormen is de keuze voor een rechtsvorm met of zonder rechtspersoonlijkheid.
Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid bent u privé aansprakelijk voor ondernemingsschulden. Zakelijke schuldeisers kunnen zich op zowel uw ondernemingsvermogen als op uw privévermogen verhalen. Dit betreft de rechtsvormen: eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) en maatschap.
Bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is de rechtspersoon (de onderneming) zelfstandig drager van (financiële) rechten en plichten en daardoor aansprakelijk voor de schulden die uit de onderneming voortvloeien, en niet uzelf. Dit betreft de rechtsvormen: besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), coöperatie.

Stichting of vereniging?
Het grootste verschil tussen een stichting en een vereniging is dat een vereniging leden heeft en een stichting niet. Een vereniging wordt vaak opgericht voor het uitoefenen van een bepaalde sport of activiteit. Een stichting is een voor de hand liggende keuze indien er een juridische zekerheid gezocht wordt voor het behoud van natuur- en cultuurhistorische waarden.
Zowel de oprichting van een stichting en een vereniging gebeurt bij de notaris. Er wordt een oprichtingsakte opgesteld waarin de statuten en de regels waaraan de stichting of vereniging zich in de toekomst moet houden, opgenomen. Na ondertekening van deze akte wordt de stichting of vereniging door de notaris ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Na de oprichting kunnen de statuten van de vereniging of de stichting worden gewijzigd. Bij een vereniging moeten de leden wel eerst instemmen met de statutenwijziging.

Wilt u meer informatie over de oprichting van een onderneming, stichting of vereniging? Neem contact met ons op, wij adviseren u graag. Of vraag meteen (vrijblijvend) een offerte aan.